Zapraszam do zapoznania się z historią mojego Pacjenta i kolegi w jednej osobie, który w 2009 roku uległ poważnemu wypadkowi.

    Maciek walczy, ćwicząc dzień w dzień, aby odzyskać utacone możliwości ruchowe.

    Jeśli ktoś z Państwa lub najbliższego otoczenia znlazł się w podobnej sytuacji, Maciej na pewno podpowie jak radzić sobie w pierwszych miesiącach po urazie.

    Apeluję również, o pomoc i wsparcie dla Niego.

Grzegorz Kuhn

    Gabinet powstał i został wyposażony z myślą o prowadzeniu terapii funkcjonalnej, u osób z uszkodzonym centralnym układem nerwowym, wskutek urazów lub w następstwie zmian chorobowych takich jak:

  • Urazy czaszkowo- mózgowe,

  • Udary mózgu (niedokrwienne i krwotoczne),

  • Choroba Parkinsona,

  • Stwardnienie rozsiane (SM),

  • Stany po operacyjnym usunięciu guza w obrębie mózgowia,

  • Niezdiagnozowane zespoły pozapiramidowe i mieszane,

  • Choroby genetyczne (np. Zespół Hallervordena- Spatza),

  • Neuroborelioza,

i wiele innych, gdyż wraz z postępem cywilizacji i wydłużeniem życia, układy w organizmie człowieka narażone są na coraz więcej szkodliwych czynników. Wśród owych układów, centralny układ nerwowy jest najdelikatniejszy.

 

    Zajęcia poprzedzone są diagnostyką funkcjonalną w trakcie której, zdefiniowane zostają ograniczenia aktywności oraz główne problemy ruchowe. Kolejnym krokiem jest wyznaczenie celów, zarówno przez terapeutę, jak i pacjenta. Po dokonaniu analizy, rozpoczyna się cykl terapeutyczny prowadzony w oparciu i zgodnie z zasadami neurofizjologicznych koncepcji:

PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation) oraz NDT Bobath dla dorosłych.